STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin korzystania z GCI
 Aktualności
 Ogłoszenie
 oferty pracy PUP
 Praca
 Kursy i Szkolenia
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Unia Europejska
 Informacje o rozpoczęciu działalności gospodarczej
 Wolontariat
 Kontakt
 • Ogłoszenie

  Agencja Zatrudnienia InBIT z siedzibą w Szczecinie poszukuje chętnych do pracy:

  w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

  InBIT Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych prowadzi szeroką działalność edukacyjną w zakresie:

  - szkoleń zawodowych

  - kursów specjalistycznych

  - kursów językowych

  - świadczy usługi z zakresu pozyskiwania i zarządzania środkami Unii Europejskiej

  Praca oferowana przez Agencję Zatrudnienia jest pracą legalną, na umowę o pracę, zgodnie z prawem pracy kraju w którym została zawarta. Kontrahentami są sprawdzone wiarygodne firmy, z którymi współpracują od początku istnienia agencji.

  Więcej informacji pod adresem:

  Agencja Zatrudnienia InBIT

  Ul. Mickiewicza 47

  70-385 Szczecin

  Tel. 0914240309

  e-mail: work@inbit.pl

  strona www.inbit.pl

   


  Starostwo Powiatowe w Choszcznie realizuje projekt w ramach Działania 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”


  Do programu mogą przystąpić:


  a) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ( publicznych i niepublicznych )kończących się egzaminem maturalnym uczących się na terenie Powiatu choszczeńskiego, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu. Projekt kierowany jest do uczniów pochodzących z obszarów wiejskich położonych poza granicami administracyjnymi miast oraz miast do 5 tyś. mieszkańców.


  b) studenci ( studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych ) mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu choszczeńskiego – studiujących i ubiegających się o przyjęcie na studia.


  c) dochodem umożliwiającym ubieganie się o stypendium jest miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, który w 2005 roku nie przekroczył kwoty 504zł (netto), oraz w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniu o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota nie może przekroczyć 583zł (netto).


  Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie wniosku o przyznanie stypendium, który jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Choszcznie w Wydziale Edukacji i Kultury pok. 210 jak również w Gminnym Centrum Informacji oraz w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy.


  Wnioski przyjmowane będa od 1 sierpnia 2006roku do 31 sierpnia 2006 r. w Internacie Zespołu Szkół Nr.1 w Choszcznie przy ul.B. Chrobrego 27.


  Wnioski studentów będzie można złożyć po 31 sierpnia w Wydziale Edukacji i Kultury pok.210 ( ostateczny termin upływa 30 września )


  Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Choszcnie pok.210 lub pod numerem telefonu 7657011 w. 38

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

  ogłasza

  ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
  KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI


  Planowane przyjęcia do służby w Policji na terenie całego kraju

  w dniu 2 kwietnia 2007r. - 1600 osób
  w dniu 23 lipca 2007 r. - 1600 osób
  w dniu 19 listopada 2007 r. - 1700 osób.

  Postępowanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

  SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
  obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  nie karany i korzystający z pełni praw publicznych
  posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

  Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
  na stronie internetowej www.policja.pl/rekrutacja

  Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr 12, poz. 77).

  UWAGA!

  Termin składania podań w KWP/KSP o przyjęcie do służby w Policji w dniu 2 kwietnia 2007 roku upływa z dniem 12 lutego 2007r.

  Terminy składania podań o przyjęcie do służby w Policji na dzień 23 lipca 2007 oraz 19 listopada 2007 zostaną wskazane w późniejszym terminie.