STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin korzystania z GCI
 Aktualności
 Ogłoszenie
 oferty pracy PUP
 Praca
 Kursy i Szkolenia
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Unia Europejska
 Informacje o rozpoczęciu działalności gospodarczej
 Wolontariat
 Kontakt
 • Praca

   

  Wojewódzki Urzad Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje, iż otrzymał z Departamentu Migracji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ograniczona ilość wniosków stwarzajacych mozliwość podjecia zatrudnienia w Niemczech przez studentów polskich w okresie wakacyjnym 2007 roku.


  Oferta dotyczy studentów:

  • studjów dziennych, w wieku 18-35 lat, z wykluczeniem ostatniego roku studjów, posiadajacych stałe zameldowanie lub studjujacych na terenie województwa zachodniopomorskiego,

  • posiadajacych bardzo dobrą i dobra znajomość języka niemieckiego potwierdzoną przez osobę upowazniona ( lektor jezyka niemieckiego),

  • deklarujacych gotowość do pracy w okresie wakacji 2007r. Przez co najmiej 2 miesiace.


  W związku z powyższym w dniach 13.12.2006r.-28.12.2006r.w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 41, pokój 10 lub11 w godz. 8:00-15:00 będzie sporządzana lista studentów chętnych do podjęcia pracy wakacyjnej w Niemczech w roku 2007.

  Zapisywanie kandydatów bedzie się odbywać również w Wydziale Zamiejscowym w Koszalinie, ul. Słowiańska 15A tel.(094) 34-70-52.


  Kandydaci zobowiązani sa posiadać ważną legitymację studencką oraz dowód osobisty.  Złożenie przez studenta dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.Ostateczna decyzja podejmowana jest przez pracodawcę niemieckiego, a dalsza korespondencja odbywa sie pomiędzy nim a studentem, bez udziału urzędów.