STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin korzystania z GCI
 Aktualności
 Ogłoszenie
 oferty pracy PUP
 Praca
 Kursy i Szkolenia
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 Wykaz szkół wyższych i uczelni
 Unia Europejska
 Informacje o rozpoczęciu działalności gospodarczej
 Wolontariat
 Kontakt
 • Wykaz szkół wyższych i uczelni
  WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH PAŃSTWOWYCH

  UNIWERSYTETY

  Uniwersytet w Białymstoku
  http://www.uwb.edu.pl/

  Uniwersytet Gdański
  http://www.univ.gda.pl/

  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  http://www.us.edu.pl/

  Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie
  http://www.filus.edu.pl/

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  http://www.uj.edu.pl/

  Katolicki Uniwersytet Lubelski
  http://www.kul.lublin.pl/

  KUL-Filia w Stalowej Woli
  http://www.kul.stalwol.pl/

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  http://www.umcs.lublin.pl/

  Uniwersytet Łódzki
  http://www.uni.lodz.pl/

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  http://www.uwm.edu.pl/

  Uniwersytet Opolski
  http://www.uni.opole.pl/

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  http://www.uksw.edu.pl/

  Uniwersytet Warszawski
  http://www.uw.edu.pl/

  Uniwersytet Wrocławski
  http://www.uni.wroc.pl/

  Uniwersytet Rzeszowski
  http://www.univ.rzeszow.pl/

  Uniwersytet Szczeciński
  http://www.univ.szczecin.pl/

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  http://www.uni.torun.pl/

  Uniwersytet Zielonogórski
  http://www.uz.zgora.pl/

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  http://www.amu.edu.pl/

  UCZELNIE TECHNICZNE

  Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej
  http://www.ath.bielsko.pl/

  Politechnika Białostocka
  http://www.pb.bialystok.pl/

  Akademia Techniczno - Rolnicza w Bydgoszczy
  http://www.atr.bydgoszcz.pl/

  Politechnika Częstochowska
  http://www.pcz.czest.pl/

  Politechnika Gdańska
  http://www.pg.gda.pl/

  Akademia Morska w Gdyni
  http://www.am.gdynia.pl/

  Politechnika Śląska
  http://www.polsl.gliwice.pl/

  Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  http://www.tu.kielce.pl/

  Politechnika Koszalińska
  http://www.tu.koszalin.pl/

  Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
  http://www.agh.edu.pl/

  Politechnika Krakowska
  http://www.pk.edu.pl/

  Politechnika Lubelska
  http://www.pol.lublin.pl/

  Politechnika Łódzka
  http://www.p.lodz.pl/

  Politechnika Opolska
  http://www.po.opole.pl/

  Politechnika Poznańska
  http://www.put.poznan.pl/

  Politechnika Radomska
  http://www.man.radom.pl/

  Politechnika Rzeszowska
  http://www.prz.rzeszow.pl/

  Politechnika Szczecińska
  http://www.ps.pl/

  Wyższa szkoła Morska w Szczecinie
  http://www.wsm.szczecin.pl/

  Politechnika Warszawska
  http://www.pw.edu.pl/

  Politechnika Wrocławska
  http://www.pwr.wroc.pl/

  Politechnika Wrocławska-Filia w Jeleniej Górze
  http://www.pwr.jgora.pl/

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  http://www.wat.waw.pl/

  UCZELNIE EKONOMICZNE

  Akademia Ekonomiczna w Katowicach
  http://www.ae.katowice.pl/

  Akademia Ekonomiczna w Krakowie
  http://www.ae.krakow.pl/

  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
  http://www.ae.poznan.pl/

  Szkoła Główna handlowa w Warszawie
  http://www.sgh.waw.pl/

  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  http://www.ae.wroc.pl/

  UCZELNIE PEDAGOGICZNE

  Akademia Bydgoska
  http://www.ab-byd.edu.pl/

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
  http://www.wsp.czest.pl/

  Akademia Świętokrzyska w Kielcach
  http://www.pu.kielce.pl/

  Akademia Pedagogiczna w Krakowie
  http://www.ap.krakow.pl/

  Akademia Podlaska w Siedlcach
  http://www.ap.siedlce.pl/

  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
  http://www.wsp.slupsk.pl/

  Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  http://www.aps.waw.pl/

  UCZELNIE ROLNICZE

  Akademia Rolnicza w Krakowie
  http://www.ar.krakow.pl/

  Akademia Rolnicza w Lublinie
  http://www.ar.lublin.pl/

  Akademia Rolnicza w Poznaniu
  http://www.au.poznan.pl/

  Akademia Podlaska w Siedlcach
  http://www.ap.siedlce.pl/

  Akademia Rolnicza w Szczecinie
  http://www.ar.szczecin.pl/

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  http://www.sggw.waw.pl/

  Akademia Rolnicza we Wrocławiu
  http://www.ar.wroc.pl/

  UCZELNIE MEDYCZNE

  Akademia Medyczna w Białymstoku
  http://www.amb.edu.pl/

  Akademia Medyczna w Bydgoszczy
  http://www.amb.bydgoszcz.pl/

  Akademia Medyczna w Gdańsku
  http://www.amg.gda.pl/

  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  http://www.slam.katowice.pl/

  Akademia Medyczna w Lublinie
  http://www.am.lublin.pl/

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  http://www.umed.lodz.pl/

  Akademia Medyczna w Poznaniu
  http://www.am.poznan.pl/

  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
  http://www.pam.szczecin.pl/

  Akademia Medyczna w Warszawie
  http://www.amwaw.pl/

  Akademia Medyczna we Wrocławiu
  http://www.am.wroc.pl/

  UCZELNIE TEOLOGICZNE

  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  http://www.chat.edu.pl/

  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  http://www.pat.krakow.pl/

  Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
  http://www.pft.wroc.pl/

  Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "IGNATIANUM" w Krakowie
  www.jezuici.krakow.pl/ignatianum

  AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  Akademia Wychwania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
  http://www.awf.gda.pl/

  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
  http://www.awf.katowice.pl/

  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  http://www.awf.krakow.pl/

  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  http://www.awf.poznan.pl/

  Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
  http://www.awf.edu.pl/

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  http://www.awf.wro.pl/

  UCZELNIE WOJSKOWE

  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  http://www.wsosp.deblin.pl/

  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  http://www.amw.gdynia.pl/

  Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu
  http://www.wsowp.poznan.pl/

  Wyższa Szkoła Oficerska w Toruniu
  http://zi.osa.torun.pl/

  Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  http://www.wat.waw.pl/

  Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  http://www.wso.wroc.pl/

  UCZELNIE PODLEGŁE MSWiA

  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  www.kgp.gov.pl/szkoly/wspol/konferencja/wspol.htm

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
  http://www.sgsp.edu.pl/

  UCZELNIE ARTYSTYCZNE

  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  http://www.amuz.bydgoszcz.pl/

  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  http://www.amuz.dga.pl/

  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  http://www.am.katowice.pl/

  Akademia Muzyczna w Krakowie
  http://www.amuz.krakow.pl/

  Akademia Muzyczny w Łodzi
  http://www.amuz.lodz.pl/

  Akademia Muzyczna w Poznaniu
  http://www.amuz.poznan.pl/

  Akademia Muzyczna w Warszawie
  http://www.chopin.edu.pl/

  Akademia Muzyczna we Wrocławiu
  http://www.amuz.wroc.pl/

  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  http://www.asp.gda.pl/

  Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  http://www.aspkat.pl/

  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
  http://www.asp.krakow.pl/

  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
  http://www.asp.lodz.pl/

  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
  http://www.asp.poznan.pl/

  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  http://www.asp.waw.pl/

  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
  http://cybis.asp.wroc.pl/

  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie
  http://www.pwst.krakow.pl/

  Akademia Teatralna w Warszawie-Wydział Zamiejscowy w Białymstoku
  http://puppet.man.bialystok.pl/

  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
  http://www.filmschool.lodz.pl/

  Akademia Teatralna w Warszawie
  http://www.at.edu.pl/

  WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH NIEPAŃSTWOWYCH

  Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu
  http://www.bwst.hg.pl/

  Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza
  http://www.tyszkiewicz.edu.pl/

  Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
  http://www.wsbif.edu.pl/

  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
  http://www.wsi.edu.pl/

  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
  Tel. ( 0-33 ) 815-11-07

  Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej
  Tel. ( 0-33 ) 812-51-63

  Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

  http://www.wshtwp.szczecin.pl/index.php